เรือไฟเบอร์กลาส RIB

I. คำจำกัดความ

Fiberglass RIB หมายถึงเรือยางชนิดแข็งชนิดหนึ่งซึ่งตัวเรือทำจากวัสดุไฟเบอร์กลาส

II.แคตตาล็อก

ไฟเบอร์กลาส RIB 230
ไฟเบอร์กลาส RIB 250
ไฟเบอร์กลาส RIB 270
ไฟเบอร์กลาส RIB 300
ไฟเบอร์กลาส RIB 330
ไฟเบอร์กลาส RIB 340
ไฟเบอร์กลาส RIB 350
ไฟเบอร์กลาส RIB 360
ไฟเบอร์กลาส RIB 370
ไฟเบอร์กลาส RIB 390
ไฟเบอร์กลาส RIB 430
ไฟเบอร์กลาส RIB 480
ไฟเบอร์กลาส RIB 520
ไฟเบอร์กลาส RIB 550
ไฟเบอร์กลาส RIB 580
ไฟเบอร์กลาส RIB 680
ไฟเบอร์กลาส RIB 700
ไฟเบอร์กลาส RIB 760