เรืออลูมิเนียม RIB

 

 

อลูมิเนียม RIB 250

อลูมิเนียม RIB 270

อลูมิเนียม RIB 280

US$ 450.00+

US$ 470.00+

US$ 490.00+

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 300

อลูมิเนียม RIB 320

อลูมิเนียม RIB 330

US$ 520.00-860.00

US$ 550.00-950.00

560.00-1000.00 เหรียญสหรัฐ

 

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 340

อลูมิเนียม RIB 360

อลูมิเนียม RIB 380

US$ 570.00-1020.00

US$ 600.00-1100.00

US$ 650.00-1200.00

 

 

 

x

อลูมิเนียม RIB 400

อลูมิเนียม RIB 420

US$ 1000.00-1300.00

US$ 1050.00-1350.00

US$ 1100.00-1550.00

 

 

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 480

อลูมิเนียม RIB 500

อลูมิเนียม RIB 520

US$1750.00-2200.00

US$ 1900.00-3150.00

US$ 2100.00-3200.00

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 550

อลูมิเนียม RIB 560

อลูมิเนียม RIB 580

US$ 2700.00-3400.00

US$ 2800.00-3500.00

US$ 3600.00

 

 

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 590

อลูมิเนียม RIB 600

อลูมิเนียม RIB 620

3900.00 เหรียญสหรัฐ

US$ 4100.00

US$ 4100.00-4500.00

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 640

อลูมิเนียม RIB 650

อลูมิเนียม RIB 660

US$ 4200.00-4800.00

4300.00-5200.00 เหรียญสหรัฐ

4400.00-5300.00 เหรียญสหรัฐ

 

 

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 680

อลูมิเนียม RIB 700

อลูมิเนียม RIB 760

US$ 4500.00-5600.00

4600.00-5900.00 เหรียญสหรัฐ

US$ 8100.00-9600.00

 

 

 

อลูมิเนียม RIB 860

อลูมิเนียม RIB 1070

 

US$ 10000.00-11000.00

1,6000.00 เหรียญสหรัฐ

 

หมายเหตุ: ราคาเฉพาะตัวอลูมิเนียมเท่านั้น ราคารวมขึ้นอยู่กับสเป็ค